kaiyun开云

                           

 
 当前位置: 首页  院务公开  信息公开

kaiyun开云2023-kaiyun开云学年毕业班优秀学生奖学金获奖情况公示


kaiyun开云   发布时间: kaiyun开云-05-08   信息员:   


根据《福建农林大学学生奖学金管理办法》的有关规定,严格按照学生综合测评结果,经kaiyun开云党政联席会议讨论通过,推荐温嘉慧等56人为福建农林大学2023-kaiyun开云学年毕业班优秀学生奖学金获得者,现将拟推荐名单予以公示(具体名单见附)。

公示时间:202458日至510

监督电话:0591-8379691615980598934。


kaiyun开云

二〇二四年五月八日


附:kaiyun开云2023-2024学年毕业班优秀学生奖学金推荐人选

序号

学 院

年级

姓名

学   号

获奖等级

1

kaiyun开云

2020

温嘉慧

3205416014

一等

2

kaiyun开云

2020

李颖

3205415026

一等

3

kaiyun开云

2020

吴荣

3205416072

一等

4

kaiyun开云

2020

游韩旭

3205418063

一等

5

kaiyun开云

2020

黄可谦

3205418061

一等

6

kaiyun开云

2020

尹仪帆

3205415019

一等

7

kaiyun开云

2020

陈荣华

3205416024

二等

8

kaiyun开云

2020

郑樱宁

3205416022

二等

9

kaiyun开云

2020

阙子越

3205416086

二等

10

kaiyun开云

2020

韩钰浈

3205416070

二等

11

kaiyun开云

2020

黄欣榆

3205416019

二等

12

kaiyun开云

2020

王丽丽

3205416027

二等

13

kaiyun开云

2020

陈蕾

3205416002

二等

14

kaiyun开云

2020

巫炀林

3205418065

二等

15

kaiyun开云

2020

朱伊琪

3205418045

二等

16

kaiyun开云

2020

陈嘉欣

3205418003

二等

17

kaiyun开云

2020

黄若萱

3205418024

二等

18

kaiyun开云

2020

傅志杰

3205418047

二等

19

kaiyun开云

2020

黄曾婧

3205415031

二等

20

kaiyun开云

2020

吴思颖

3205415049

二等

21

kaiyun开云

2020

何静

3205415021

二等

22

kaiyun开云

2020

张炜彬

3205415056

二等

23

kaiyun开云

2020

刘恺迪

3205416057

三等

24

kaiyun开云

2020

吴慧玲

3205416037

三等

25

kaiyun开云

2020

滕沐瑶

3205416048

三等

26

kaiyun开云

2020

郭培清

3205416067

三等

27

kaiyun开云

2020

钟丽萍

3205416032

三等

28

kaiyun开云

2020

许芳清

3205416008

三等

29

kaiyun开云

2020

郑婕

3205416028

三等

30

kaiyun开云

2020

姜红贺

3205416065

三等

31

kaiyun开云

2020

吴子楹

3205416078

三等

32

kaiyun开云

2020

陈雪梅

3205416064

三等

33

kaiyun开云

2020

黄子强

3205415039

三等

34

kaiyun开云

2020

李思靓

3205416017

三等

35

kaiyun开云

2020

李浩月

3205416069

三等

36

kaiyun开云

2020

张灵楚

3205416011

三等

37

kaiyun开云

2020

姚佳欣

3205416083

三等

38

kaiyun开云

2020

罗冰冰

3205418020

三等

39

kaiyun开云

2020

陈昕旖

3205418019

三等

40

kaiyun开云

2020

张紫榕

3205418015

三等

41

kaiyun开云

2020

陈付洁

3205418059

三等

42

kaiyun开云

2020

巫若妍

3205418033

三等

43

kaiyun开云

2020

杨喜燕

3205418053

三等

44

kaiyun开云

2020

黄航宇

3205418042

三等

45

kaiyun开云

2020

陈范玲

3205418046

三等

46

kaiyun开云

2020

蓝梅

3205418037

三等

47

kaiyun开云

2020

李量

3205418022

三等

48

kaiyun开云

2020

叶绍冰

3205418062

三等

49

kaiyun开云

2020

熊伟豪

3205418012

三等

50

kaiyun开云

2020

高文杰

3205415003

三等

51

kaiyun开云

2020

李雯莹

3205415032

三等

52

kaiyun开云

2020

张茜文

3205415029

三等

53

kaiyun开云

2020

林颖

3205415054

三等

54

kaiyun开云

2020

吴晓丹

3205415009

三等

55

kaiyun开云

2020

林榕榕

3205415005

三等

56

kaiyun开云

2020

董琳滢

3205415016

三等 

 

福建农林大学kaiyun开云    Copyright©2011 All Rights Reserved   
kaiyun开云【游戏】有限公司